Magosligeti dr. Hagara Viktor emléktáblája, Beregszász

Magosligeti Dr. Hagara Viktor (1848-1923), az Interparlamentáris Unió (IPU) egyik magyar alapítója, a nagyszőlősi kerület egykori országgyűlési képviselője, Bereg vármegye főispánja tiszteletére avattak emléktáblát 2005. szeptember 30-án Beregszászban az IPU magyar és ukrán nemzeti csoportja küldöttségeinek részvételével az egykori beregszászi megyeháza épületénél.

Igen sokan egybegyűltek ezen a délelőttön az egykori vármegyeháza épületénél. A város, a megye vezető tisztségviselői mellett az emléktábla-avatásra eljöttek az ukrán és a magyar parlament képviselői, a kijevi magyar és a budapesti ukrán nagykövetség vezetői, a HTMH tisztségviselői.

Hárs Gábor, az IPU magyar nemzeti csoportjának vezetője köszöntőjében elmondta: az interparlamentáris Unió immáron 110 éves múltra tekint vissza. Akkor 9 ország részvételével alakult, ma 141 tagországot tömörít, és az egyik legtekintélyesebb nemzetközi szervezetként tartják nyilván. A szónok beszélt az IPU magyar alapítójáról is. Hagara Viktor egész munkásságát a mély emberiesség és a közösség ügye iránti elkötelezettség jellemezte. Nekünk, kései utódoknak van mit tanulni tőle.

Oreszt Klimpus, az ukrán parlament képviselője az ukrán-magyar kapcsolatokról szólva örömmel állapította meg, hogy azok jól fejlődnek.

Gazda László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke beszédében a két szomszédos megye együttműködése kapcsán hangsúlyozta: együtt többre jutunk. Pályázatok, fejlesztési tervek, határátkelők korszerűsítése, a határmenti régiók fejlesztése, s minden egyéb téren még szorosabban együtt kell működnünk.

Olyan értelmiség nélkül, amely ne érezne felelősséget saját népéért, nincs jövője ennek a nemzetrésznek, hangsúlyozta Katona Tamás történész, a Kárpátaljai Szövetség elnöke. Ezt több mint száz évvel ezelőtt felismerte Hagara Viktor, aki igen sokat tett a megye oktatásügyének fejlesztése érdekében.

Az egykori megyeháza falán elhelyezett emléktáblát Zsupán József, Gazda László és Hárs Gábor leplezte le.

Az emléktáblán a következő kétnyelvű (magyar-ukrán) szöveg olvasható:

EMLÉKTÁBLA
MAGOSLIGETI DR. HAGARA VIKTOR
/1848 – 1923/

A NAGYSZŐLŐSI KERÜLET EGYKORI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE,
AZ INTERPARLAMENTÁRIS UNIÓ MAGYAR ALAPÍTÓ TAGJA,
BEREG VÁRMEGYE VOLT FŐISPÁNJA.

ELHELYEZTE:
A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS,
AZ UKRÁN LEGFELSŐBB TANÁCS, VALAMINT
KÁRPÁTALJA ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÖNKORMÁNYZATA

2005 SZEPTEMBERÉBEN

Alatta a szöveg ukrán megfelelője.

Magosligeti dr. Hagara Viktor emléktáblája, Beregszász

Emléktáblák Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Érdekes helyek Beregszászon Emléktáblák Kárpátalján Emléktáblák Beregszászon Látnivalók Látnivalók Kárpátalján Turista látnivalók Látnivalók Beregszászon

Hirdetés