89432 Minaj, Borkanyuka u. 9.

+380 (312) 66 70 45Minaji Református Egyházközség

Minaj község már a XV. században létezett. A régi oklevelek Ninaj, néha Nynay név alatt is említik. A XVI. század vége felé már úgy szerepel, mint református leányegyház, Ungvárhoz csatolva (1589). Később azonban zavarossá válik az Ungvárhoz való viszonya; úgy látszik, hogy az önállósulás gondolatával foglalkozik. Saját prédikátora lesz Szalánczy István személyében. Annyi bizonyos, hogy 1648-ban már anyaegyház volt. A gyülekezet legelső parókiája a nemes Ilosvai család adománya volt. 1668 és 1711 között ebben a lelkészlakban élt Vetési Sámuel lelkész.

A régi, rossz állapotban lévő templom helyett 1788-ban újat építettek. E fatemplomnak jobban mondva imaháznak, csupán haranglába volt, melyben egy 80 fontos harang hívta a hívőket az istentiszteletre. Ez a fatemplom idővel, mintegy 80 esztendei szolgálat után, roskadozni kezdett. A hatóság életveszélyes volta miatt bezáratta, és mert a templom a Ketergény felé eső kertek végében, a mezőn állt, helyette 1866-ban Minay Péter új templomhelyet adományozott az egyháznak a falu közepén. Ezen a 20 öl hosszú és 10 öl széles új teleken aztán, a gyülekezeti tagok áldozatkészségének köszönhetően, még ugyanabban az évben megkezdték az imaház építését, kőből és téglából. Amikor 1910-ben renoválták az épületet a Horváth Mária alapból tornyot is építettek hozzá.

Ma Minaj község Ungvár határában található. Közigazgatásilag Homok, Ketergény és Koncháza községekkel alkot egységet. A gyülekezethez jelenleg 220 tag tartozik. 2003 és 2004 folyamán holland testvérek segítségével Homokon modern, sok igényt kielégítő gyülekezeti ház épült.

Református egyház Egyházak Vallás