90221, Kispapi, Határmenti út 48/a.Kispapi Református Egyházközség

A Kárpátaljai Református Egyház egyik legfiatalabb gyülekezete. A település közigazgatásilag Csonkapapihoz tartozik. Hajdan az uradalom cselédsége alapította a helységet. 1999-ig nem rendelkezett református gyülekezettel.

A Kispapi Református Egyházközség 1999-ben alakult Fenyvesi Zoltán csonkapapi református lelkipásztor ideje alatt, az ő szolgálata és ösztönzése által.

Sokak imája talált meghallgatásra, amikor Isten kegyelméből, Cseresznye Albert lelkipásztor ideje alatt felépülhetett a gyülekezet temploma, egy hollandiai gyülekezet áldozathozatalából (IJssellmuiden).
2004 áprilisában elérkezett az a nap, amikor elkezdődhetett az építkezés, és októberre elkészült az Isten hajléka. Kicsik és nagyok, fiatalok és öregek sokasága sereglett össze, hogy hálát adjanak Istennek a jóságáért és szeretetéért.  2004. október 24-én – először szólalt meg a református templom harangja Kispapiban, ünnepi istentiszteletre hívogatva a híveket. Amikor megszólalt a harang, amit szintén a holland testvérek ajándékba hoztak, mindnyájan meghatódva,  és örömmel a szívünkben adtunk hálát az Istennek.

Egyházak Református egyház Vallás