Ráti Református Egyházközség

89433 Rát, Rákóczi út 77.

Ráti Református Egyházközség

Kisrát ősrégi magyar település. Ősi birtokosa a Ráthy család volt. Később a Mokcsay család is birtokosként szerzett nevet magának. 1599. július 6-án Kutasy János, Magyarország prímása és Rudolf király magyarországi helytartója parancsot ad ki, hogy Mokcsay Balázst, Ruszkai Dobó Ferenc, bors megyei főipán, Kisrát nevű birtokába iktassa. Ez a Mokcsay Balázs 1590-ben Ungmegye táblabírája és Szerednye várának kapitánya is volt.

A Kisráti Református Egyházközség a XVII. század legelején már létezett. Megerősítik ezen állítást az 1795-ben írott megyei jegyzőkönyvek, melyek szerint Kisrát már az azelőtti században is anyaegyház volt, a falu közepén épült kőtemplommal és parókiával. Az 1563-ban Szennán tartott gyűlés határozatban rendelte Miskoczy István prédikátort Kisrátba.

Az ellenreformáció zaklatásain és szenvedésein ez az egyházközség is keresztülment. Kőtemplomát már a Széchenyi országgyűlés visszaítéli a katolikusoknak. 1718-tól végleg a katolikusok kezében maradt a templom. Ilyen helyzetbe kerülve a kisráti reformátusok 1786-ig, 68 esztendőn keresztül, a kisgejőci református templomot látogatták. Hosszú idő után, végül Kisrát királyi engedélyt kap egy új templom építésére. E rendelet hatására Árva Krucsay Krisztina bárónő, mint kisráti földbirtokos, templomhelyet jelöltetett ki.

1787. január 13-án Buday István, Buday Karitas és Mária földbirtokosok parókiális telket adtak,
nagyon csekély ellenszolgáltatásért. 1788-ban már fel is szentelik a templomot, mely toronnyal nem, csupán faharanglábbal rendelkezett. A templommal egy időben épült fel a parókia és az iskola is.
1804-ben a kisráti plébánia is az újonnan megalakuló szatmári püspöki megye része lett. A közben önállósodott református gyülekezet 1812-ben kőtorony építésébe kezd. Az építkezés 1823-ig tartott. A szegénységgel küzdő kis gyülekezet csak 1852. június 15-én teszi le a még most is álló templom alapkövét. 1864-ben sikerült befejezni a munkálatokat. Még ebben az évben belekezdtek a parókia építésébe az újonnan megválasztott lelkészük, Morvay József számára, kinek szolgálata alatt felépült a tanítói lakás és egy iskolaterem is. 1923-ban új lelkészlakot építettek, melynek mai napig álló két helyiségében hittanterem és könyvtár lett berendezve.

Egyházak Református egyház Vallás