89431, Ungvári járás, Palágykomoróc, Kossuth u. 58.Palágykomoróci Református Egyházközség

A templom története

A református templom a XIII. században épült, ekkor már virágzó római katolikus plébánia található itt, amit az is bizonyít, hogy az 1333-as pápai tizedjegyzék a falu plébánosát is megnevezi. A templom a falu közepén található dombon épült, ez az elhelyezés nagyon impozáns benyomást kelt. Szakértők szerint egyértelmű, hogy a palágykomoróci templom a csarodai (Szabolcs - Szatmár - Bereg Megye) templom ikertestvérének tekinthető, mindkettő ugyanannak az építőműhelynek a munkája. A templom négyszögű hosszházához a vele azonos szélességű egykori szentély csatlakozik, amely a nyolcszög három oldalával zárul. A hajófalak közepén jól kirajzolódó vonal jelzi az átépítés határát. A hajó nyugati végén lévő négyszögű torony a homlokzati falra és a két zömök oszlop által tartott kegyúri karzatra támaszkodik. Itt, a nyugati oldalon található a templomfalhoz épített keskeny portikusz és a bejárat.

A kegyúri karzat emeleti hengeres oszlopaira és az oldalfalakra három ívvel támaszkodó karzat emeletén a folytatódó toronyfal félköríves nyílással könnyített. A torony mind a négy oldalán román kori ikerablakok vannak. A toronysisak galériás, csúcsos, négy fiatoronnyal. A szentély sarkain diagonális elhelyezésű támpillérek láthatók, de a hajó és az egykori szentély csatlakozásánál és a nyugati homlokzat sarkain, arra merőlegesen vannak támpillérek. A nyugati homlokzat közepén és a déli homlokzat nyugati részén lévő résablakokon kívül a többi nyílást a barokk korban megnagyobbították.

 

A templom renoválásának évszámai: 1617, 1650, 1652,1729, 1774, 1791 (új karzatot építettek), 1799 (toronyjavítás), 1804 (templomhajó újra zsindelyezése), 1819 (vakolatcsere, meszelés), 1828 (zsindelyezés), 1844 (új, festett mennyezet készítése, vakolatcsere és meszelés), 1895 (teljes műemléki restaurálás). Az 1930-as években a zsindelyezést bádogborításra cserélték, 1966-ban és 1986-ban külső – belső felújításon esett át a templom. Jelenleg is tartó műemléki restaurációja 2006-ban kezdődött.

A templom tornyában két bronzból öntött harang lakik. A kisebb harangot Wierd György készítette 1651-ben Eperjesen, a nagyobb harangot Egry Ferenc öntötte Kisgejőcön, 1924-ben.Ezt egy özvegy édesanya egyetlen fia, Takács Lajos emlékére öntette, aki a világháborúban fiatalon elesett.


Egyházak Református egyház Vallás