Nagygejőci Református Egyházközség

89434, Ungvári járás, Nagygejőc, Fő u. 106.Nagygejőci Református Egyházközség

Nagygejőc község a Nagyalföld egyik északi nyúlványán, a korláthelmeci hegytől délnyugatra, 4 kilométerre fekszik. Már a történelem előtti időben is emberi lakóhely amit számos praehistóriai lelet bizonyít. A hagyomány szerint első ismert tulajdonosa Szeretvay Ramacha volt aki kisgejőcön lakott. A község alapítása egybeesik Kisgejőcével, de túlszárnyalta ikertestvérét. A magyar lakta településekhez tartozik, ma vegyes vallású hívek élnek itt szeretetben, többségében reformátusok, és kissebségben a római katolikusok.

Hogy a reformáció mikor ért el ide, arról pontos adataink nincsenek. A Liber Eclésiae szerint Nagygejőc 1618-tól a császlóci eklésia filiája, templom és iskola nélkül. Pontosan ma sem lehet megállapítani, hogy mikor lett anyaegyház. Azonban még ma is fennmaradt az akkori időkből (1629) egy úrasztali kehely, amely ma a betegek és haldoklók úrvacsorázó kelyhe. 1720–1730-ban azonban már anyaegyház, kis fatemplommal és pappal. A községet ebben az időben csaknem teljesen elpusztítja egy tűzvész. Ettől kezdve csak lévitát tartanak fenn. 1783-ig Kisgejőcre járnak templomba a hívek, s szegénységük miatt csak ekkor kérik az engedélyt templomépítésre. Amit II. József 1788-ban meg is ad. 1789-ben lesz kész a második templom szintén fából, ahol csak a szószéket készítik el téglából. A toronyba egy 55 fontos harangot öntetnek a katolikus családok segítségével. Mivel bántotta őket a közös harang 1802-ben közadakozásból újat öntetnek, mintegy 295 font súlyút, ami ma is megvan. A gyülekezet növekedése miatt a szűknek bizonyult templomot 1862-ben lebontják, 1864-ben pedig már áll az új templom. Amit azonban a gyülekezet szegénysége miatt csak 1883-ban szentelnek fel. 1819-ben készül el a második harang, amit 1916-ban rekvirálják hadi célokra, csak 1922-ben öntenek új harangot.

Iskolája az egyháznak már 1807-től volt, a ma is álló épület 1912-ben épült fel a parókia szomszédságában tanítói lakással együtt. A gyülekezet ebben az évben kapta vissza ezt a régi épületet.

1874-ben még állt a fából készült parókia, ami eredetileg 1797-ben épült, és 1854-ig ötször égett le. 1879-ben építi meg a gyülekezet második parókiáját, a jelenlegit pedig 1909-ben.


Egyházak Református egyház Vallás


Hirdetés