Mezőgecsei Református Egyházközség

90251, Mezőgecse, Hajnal u. 40.Mezőgecsei Református Egyházközség

A reformáció kezdetén Mezővárinak volt filiája Mezőgecse, de már 1645-ben Macsolának a filiájaként említtetik. 1714-től anyagyülekezet. Egykori fatemploma helyett 1805. június 25-én kelt királyi engedély alapján kezdte építeni a gyülekezet Csomai Kajdy Lajos és neje Ludányi Bay Terézia támogatásával mai kőtemplomát, mely 1817. szeptember 21-én lett felszentelve Fazekas János lelkipásztorsága alatt. 1894-ben a templom kőboltozatát leszedték, és helyette fából csináltak rá padlást. Az ok egyszerű volt: a kőboltozat olyan súllyal nehezedett a falakra, hogy azok megrepedeztek és javításra szorultak.
Az első lelkészlakásról nincsenek adatok, hogy mikor is épült. Az 1827-28-as években azonban már említést tesznek egy kőből épült lelkészlakásról,melynek építési költségeit Bay Terézia támogatta.
Az 1940-es évekre már nagyon rossz állapotban van az épület, de  Murányi Zoltán lelkipásztor kérvényére az akkori Magyarország belügyminisztériuma pénzbeli támogatást küldött, mellyel sikerült a romos épületet kijavítani.

Ezt az épületet a szovjet időben iskolának és lakóháznak használták, majd 1992-ben leromlott állapotban visszakaphatta az egyház. Ekkor határozott úgy a Mezőgecsei Egyház, hogy e helyett új és nagyobb parókiát kíván építeni. 1994. augusztusára készült el az új kétszintes parókia. A földszinti rész a gyülekezet céljaira konyhát, zuhanyzót, vendégszobát, lelkészi hivatalt és gyülekezeti termet foglal magába, míg az emeleti rész lett a lelkészlakás. A főépület melletti melléképületben kapott helyet egy garázs, ifjúsági és számítógép terem.

A melléképületek mögötti teraszt a gyülekezet adakozó tagjai készítették 2003-ban.

A Mezőgecsei gyülekezet 370 tagot számlál kik a gyülekezet választási névjegyzékében szerepelnek. Hittanos és konfirmandusokkal együtt összesen 420 tagot számlál a gyülekezet.
Presbitériumának létszáma 13 fő. Gondnoka Cibla István, jelenlegi lelkipásztora Dávid Árpád
A gyülekezet a második világháború után tanúja volt egy jelentős lelki ébredésnek Zimányi József lelkipásztorsága idején. Ebben az időben bibliaiskola és különböző konferenciák szinhelye..


Református egyház Vallás Egyházak


Hirdetés