89464, Kisdobrony, Béke út 54.Kisdobronyi Református Egyházközség

Kisdobrony 1250-ben alakult. 2000-ben ünnepelte alakulásának 750 éves jubileumát. A XIII. században Bereg megye kaszonyi járásához tartozott, 1790-től 1850-ig pedig a Felső Zempléni Ungi egyházközséghez tartozott. 1641-től szolgál lelkész a faluban.

A kisdobronyi gyülekezet első templomának helyét a nagyemlékezetű Rákóczi család adományozta. A korabeli feljegyzések arról tanúskodnak, hogy a gyülekezet fatemplomát 1792-ben felújíttatták. A jelenlegi templom 1828-1838 között épült fel nagybégányi kőből a hívek áldozatkészségének köszönhetően. Ezzel egy időben épült fel a torony kőből és téglából. A fatemplom darabjai ezután a nyíregyházai Soós-tó múzeumba kerültek. Ez a hely jelenleg is a református hívek gyülekezeti helye. 1881. augusztus 5-én leégett a torony és a tető. Átépítéskor a tető bádogborítást kapott. Az első világháborúban megfosztották harangjától, amit 1924-ben pótoltak. Az új harang elkészítése a kisgejőci Egri Ferenc nevéhez fűződik. A harangon a következő felirat olvasható: „Az élőket hívogatja, a halottakat elsiratja”. A szószék feletti felirat:

„Ezen Isten háza épült a kisdobronyi Nemes szent Eklézsia közönséges költségein Nemes Nagy Ferencz nagyszorgalmú fő és N. Komonyi Ferencz építésze felügyelő kurátor urak, Böszörményi János prédikátor, Makay András rektor urak idejében 1838. évben. Szopó Mihály egyházfiságában Váradi József az adózó részben kurátor.”

A gyülekezet temploma felújítva 1956-ban, 1971-ben majd 1988-ban volt. A kisebbik harang súlya 3, a nagyobbik harang 5 mázsás. A templom befogadóképessége 400 lélek.

A gyülekezet parókiája a templommal egy időben 1838-ban épült, szemben a templommal. Lelkészlakként használták. 1950-ben államosították. 1991-ben a már nagyon rossz állapotban lévő parókiát a gyülekezet visszakapta, azóta itt hittant és bibliaórákat tartanak. Az épület egyik fele paplak, másik felében folyik a gyermekek hitoktatása, konfirmációi előkészítése, valamint ifjúsági és bibliaórák. A helység a mai gyülekezeti élethez szűk teret biztosít. Rossz állapota miatt teljes átépítésre szorul, ami már folyamatban van.

A gyülekezet 1900-tól egyházi iskolát indított, amelyben 1945-ig folyt a hittantanítás. Igazgatója, az intézmény bezárásáig, Cseh Pál volt. 1945-től szünetelt a hittantanítás. Csak 1989-ben indulhatott meg a gyerekek hittanoktatása, előbb a templomban majd a parókián. Özv. Kiss Ernőné, Nagy Mária, akik Beregszászban kaptak képesítést, végezték az áldott munkát a lelkipásztorral, Kiss Ernővel. Jelenleg a hitoktatást Gál Albert és Balogh Sándor végzi. Az egyházi iskola helyén ma a községháza működik.


Egyházak Református egyház Vallás