Szürtei református templom

Szürte, Rákóczi u. 84.

Szürtei református templom

A Boksa nemzetségből származó Szürteyek előtt a Bechergregorok bírták a községet, még előbb Mátyás comez, Roland bán fia volt benne az úr 1281-ben Illés, Beel Kelemen fia Szürte birtokát 300 márkáért, 1282-ben pedig György és Jakab, a Bechergregor nembeli Apa fiai Csap földjét és a szürtei birtokukat eladják Boxának, Tamásnak és a többi testvéreinek. A Boksa eredetű családok közül az az ág, mely itt telepedett le, birtoka után vette fel a Zritthey nevet. A Zrittey család 1408-ban Zsigmond királytól címert kap és az általa alapított Sárkány rend lovagja lesz.

Szürte, a szomszédos Ungvár révén, nagyon korán magába szívhatta a megreformált vallás igéit. A XV. században a római katolikus plébánia templomát a reformátusok használták, míg az ellenreformáció idejében a katolikus urak vissza nem foglalták azt. A régi, vitatott református templom hányt-vetett sorsáról mindössze egy ereklyeként fennmaradt deszkadarab felírása nyújt némi felvilágosítást. E deszka a régi templom szószékének egyik maradványa. Felírása szó szerint így hangzik: „E prédikáló szék fundáltatott 1641-ben, megújíttatott 1714-ben, a templom újra építtetett 1730-ban”. A templom visszafoglalásának intézője báró Vécsey László volt, ki 1718-ban, minden hozzátartozandóságával átadta a templomot a katolikusoknak.

A templomfoglalás után a templom nélkül maradt szürtei gyülekezet 1772-ben a palágyi egyházhoz tartozott. Az egykori önállóság emléke azonban nem hagyta őket nyugodni.

1812-ben Szürte elvált Palágytól, s a helytartótanács, a vármegye és az egyházi hatóságok beleegyezésével lelkésztanítóságot szervezett. E ténnyel újra aktuálissá lett a templom építésének problémája is. 1816-ban báró Vécsey Ferenc és Antal földesurak ki is jelölik az akkori falu végén a jelenlegi templomhelyet. Az építkezés azonban csak 1822-ben indult meg Kovács Mózes lelkészkedése alatt, és a hívek szegénysége miatt lassan haladt előre. 1864-ben fognak újra hozzá és csak ekkor képesek tető alá venni a templomházat. Végül 1898-ban újból hozzálátnak a félbemaradt templom építéséhez. Dicséretes kitartással fel is építik a vidék egyik legimpozánsabb kettőstornyú istenházát, 250 férőhellyel.

A templom 3 haranggal rendelkezik, ebből a bal tornyon lévő nagyharang még a második világháború folyamán megsérült.

Az 1996-ban épült régi református iskola jelenleg a Kárpátaljai Dorcas Alapítvány irodája és raktára. A gyülekezet parókiája új.

Kapcsolattartó: Református lelkész (Szürte, Rákóczi u. 84.)

Érdekes helyek Templom Református templom Szürte Református egyház Egyházak Egyházi épület Épület Turista látnivalók Egyházközség Református egyházközség