Beregrákosi Református Egyházközség

89620, Beregrákos, Barátság út 3.Beregrákosi Református Egyházközség

Beregrákos elnevezése abból az időből származik, amikor még a falu keleti felén folyó Latorca medrében nagyon sok rák élt. Rákos nevét már 1333-ban említi egy pápai tizedlista. A reformált hitre Kálmáncsehi Sánta Márton munkássága nyomán tért át a falu, 1595-ben végleg megszűnt a római katolikus plébánia. Ekkor még Iványiban erős anyagyülekezet volt, Rákos leányegyház lett. Anyaegyházzá 1650-ben vált. Míg a történelmi Rákos területén 50 százalékos volt a magyar népesség aránya, a mai közigazgatási határon belül csak alig több mint 20 százalék. A magyarok 90 százaléka református.

A közösségnek előbb fatemploma volt, melyet 1794-ben épített. Jelenlegi 600 ülőhelyes kőtemplomának emeléséhez 1836-ban kezdett, melyben 1844. október 6-án tartották az első istentiszteletet. Az utóbbi évtizedekben többször végeztek rajta renoválási munkálatokat, 1981-ben kitatarozták, 1986-ban belsejét újították meg. 2003-ban elvégezték a templom külső és belső felújítását, melyet a gyülekezet 90 százalékban önerőből, a gyülekezeti tagok adományából valósított meg.

A gyülekezet 1781-ben iskolát épített, első tanítója Patay József volt. Az idők során kibővült oktatási intézményt csak nagy nehézségek árán sikerült fenntartani. Ennek ellenére Pap Károly lelkipásztor vezetésével a gyülekezet 1910-ben felépítette az új iskola épületet, amely még ma is áll, a Beregrákosi Magyar Általános Iskola használja.

A II. világháború után államosított régi parókia épületének visszaadására nem volt komoly szándék a község vezetése részéről, ezért Gulácsy Lajos lelkipásztor új parókia építését szorgalmazta. A régi épületben a mai napig zeneiskola működik.

1993 és 1997 között felépült az új gyülekezeti ház, amely lelkészlakásból, hittantermekből és gyülekezeti teremből áll. Az épület belső munkálatai befejezés előtt állnak.

A Beregrákosi Egyházközség őrizte meg az utókornak a Zágonyi-féle A N. T. Beregi Egyházmegye emlékkönyve című mű kéziratát, mely 2005 júniusában jelent meg nyomtatott formában.

Egyházak Református egyház Vallás


Hirdetés