Tiszakeresztúri Református EgyházközségTiszakeresztúri Református Egyházközség

A reformáció kora óta, mivel a Tiszakeresztúri Református  Egyházközség az erdélyi fejedelemséghez tartozott, önkéntesen református vallású. Egyházunk történetéről kevés adatunk van, mivel az orosz hadsereg "felszabadítása" után minden anyakönyvet le kellett adni. Csak néhány hiányos feljegyzés maradt fenn, mely szerint egyházunk 1560-ban már önálló anyaegyház. Anyakönyvek 1768-tól már vezetve voltak. Ezek közül néhány érdekesebb adat:

1825. júl. 26. - Budai Ézsaiás debreceni püspök generális vizitációja (látogatása).

1848-ban az egyik harangot odaadták ágyúnak.

1861-ben egyházi takarékmagtár alakult, amely 1898-ig működött.

1870-ben a templom leégett, csak a falak maradtak meg, minden belső berendezés megsemmisült, a harang pedig elolvadt. 2 év múlva, 1872-ben a maradványokból Tar Lajos kertjében öntötték meg a nagyharangot a gyülekezet saját költségén. 1872. márc. 2-án öntötte Csepely Lajos. Komlósi Antal és neje Hanzulovics Berta korán elhalt két gyermekük emlékére a kisharangot öntették 1927-ben.

Templomunk mai formáját 192l-ben nyerte. 1914-ben kezdték meg a torony építését, de az I. világháború kitörése miatt abbamaradt az építkezés. 1921-ben tudták befejezni véglegesen a templom építését. A mennyezet kazettáit Nagy-Idai Ferenc készíttette, amit az 1970-es felújításkor át kellett alakítani mostani formájára, mivel addigra teljesen tönkrement. 1970-ben és 1989-ben volt külső- és belső felújítás a gyülekezet adakozásából. Ezt követően 2004-ben a templom külső felújítását végezte el a gyülekezet, a falak újra lettek vakolva, a torony át lett festve és ki lett javítva, valamint a tető 1/4 -ét kicserélték. 2006-ban megtörtént a villany átvezetése és a teljes belső felújítás.

Templomunk kertjében egy emlékmű áll az elmúlt század hősi halottainak tiszteletére.

Úrasztali edényünk két ezüst kehely, két ólom tányér, egy ezüst kanna. A gyülekezet tulajdonát képezi továbbá egy értékes úrasztali kehely, amely jelenleg nincs használatban. A XX. században a következő lelkészek szolgáltak: Deák Mihály (1922-ig), Csok József (1922-1939), Dr. Sárkány Lajos (fél évig), Forgon Pál (1939-1942), Orgoványi György (1942-1946), Szabó Béla (1946-1956), Csok József (1956-1967), Szabó Elemér (kb. két hónapig), Horkay Barna (1967-1973), Lajos Mihály( 1973-1998), Tegze Lóránt (1998-2001), Lőrinczné Fábián Éva (2001 -2002), Bartha Attila (2002-2003), Hunyadi Attila (néhány hónapig), Molnár Zsolt (2003-2006 jan.), Sipos József (2006 februártól).

Konfirmációs oktatás 1990 óta van ismét, 43 évi szünet után.

A gyülekezet tulajdona még egy épület, mely kb. 1925-ben épült, s Református Otthonként (Klub) szerepel a régi leltárkönyvben.

Református egyházközség Egyházközség Református egyházközségek Kárpátalján Egyházközségek Kárpátalján Templom Református templom Református egyház Református templomok Kárpátalján

Hirdetés

Hirdetés