Csapi Református Egyházközség

89502 Csap, Sport utca 2.Csapi Református Egyházközség

A gyülekezet története

Az akkor még község neve először 1346-ban tűnt fel „Chap” alakjában (Zichy kódex II. 187). A Stáray kódex 1390-ben, május elsején kelt CCC 7. Szám okleveléből már a község urát is ismerjük, Csapy Tamás és fia Miklós személyében.

Csap reformálásában valószínűsíthetően nagy érdeme volt a Pozsgás családnak.

A helyi gyülekezet kezdetben a Salamoni Református Egyházközségnek volt a filiája. Anyaegyházzá 1642-ben lett, Pozsgai István földesúr jóvoltából. Ugyanebben az évben a gyülekezet parókiális helyet kap és lerakja az alapját egy kőtemplomnak. 1875-ben őseink egy új kőtemplomot építenek, amelyre tornyot csak 1902-ben tehetett az akkor szegényesen élő gyülekezet. A II. Világháború idején a német katonák lőszertárként használták a templomot, tartották hetekig a frontot, majd a visszavonuló osztagok felrobbantották.

A templom nélküli gyülekezet nem adta fel hitét, templomokká lettek a csűrök, a pajták, amíg 1979-ben a Római Katolikus testvérek meg nem nyitották előttünk templomuk ajtaját. 17 éven keresztül ebben a szentélyben szólt az Élő Ige és énekeltetett a „Térj magadhoz drága Sion, van még neked Istened” és hangzott az imádság, szólt a fohász egy új református templomért. És a mindenség Ura meghallgatta fohászunkat. 

1992-ben, azaz éppen húsz éve lerakták a más templom, az új templom alapját, amelyet a Második Református Világtalálkozó keretében fel is szenteltünk, 1996-ban. A csapiak könnyek között adtak hálát a világ minden részéből hozzánk érkezett vendégekkel együtt a Kegyelmes Istennek azért, hogy saját fészkünk végre saját templomunk lehetett.

Két harangja van a templomunknak, amely azóta betölti küldetését „Az élőket hívogatja, a megholtakat elkíséri”. Az egyik harang 500 kg, a másik 300 kg tömegű, amelyet Gombos Miklós harangöntő készített. Templomunk 450 férőhelyes. A harangok villamosítását pedig a székesfehérvári Első Magyar Toronyóragyár KFT végezte el. Mivel a régi parókiát sok harc után sem kapta vissza, ezért a gyülekezet hozzáfogott a templom melletti földterületen egy új parókia és imaterem építéséhez, amelyet Isten segítségével és a gyülekezeti tagok hozzájárulásával felépített és lakhatóvá tett. Ez a gyülekezetünk életében azt jelentette, hogy mintegy 60 év után újra van helyben lakó lelkész Balogh János lelkipásztor személyében. Azóta gondnokai voltak a gyülekezetnek: Czene József, Szamai László, Nyeste Miklós, Kovács György. A jelenlegi gondnokunk Illár Gyula.

Az elmúlt évtizedek nagy beruházásai(a templom, a parókia, az imaterem, a parókiát diszítő kovácsolt kerítés) nagyobb része önkéntes adakozásokból és felajánlásokból történtek.  A Csapi Református Gyülekezet lelki életének színtere példaértékű küllemmel rendelkezik, a régmúltba visszanyúlóan az itt élő és szolgáló embereknek az Igazi Isten iránti elkötelezettségéről tanuskodik.

A gyülekezetnek ma 1159 tagja van, közöttük sok fiatal és új tagja - elég szép számban templomba járó emberek. Élénk hitélet folyik ma a gyülekezetben, amely nagy tekintettel van az idősekre és fiatalokra egyaránt. Nagyon jól működik gyülekezeti szinten a diakónia, azaz a szeretszolgálat intézménye. Havonta 50 megfáradt, megöregült, magányos gyülekezeti tagnak biztosítunk már több mint megfelelő étkezési alapanyagot. A gyülekezet többi tagjának a közösségbe vágyó embereknek pedig szeretet-közösségi lelki alkalmakat, ahol igyekezünk minden erőnkkel és Isten lelkének a segítségül hívásával megőrizni az egységet és az összetartozást.

Istené legyen érte a dicsőség


Egyházak egyházi szertartás intézése Vallás


Hirdetés