KMKSZ ISZKárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete 2014. június 21-én tartotta alakuló ülését, melyen a jelenlévő fiatalok egyöntetűen kikiáltották a szervezet újjáalakulását.
A Szervezet céljai: a Kárpátalján élő magyar ifjúság kulturális életének támogatása, segítése, nemzeti hagyományainak, anyanyelvének megőrzése és ápolása, nemzeti tudatának formálása és kialakítása. Együttműködik más kárpátaljai magyar ifjúsági szervezetekkel, valamint kapcsolatot tart fenn ukrajnai és külföldi ifjúsági csoportosulásokkal. Törekszik a kölcsönös kapcsolatok kialakítására és fejlesztésére a magyar ifjúság többi részével, együttműködik ukrajnai, anyaországi és külföldi magyar, kulturális és társadalmi szervezetekkel. Jogot formál arra, hogy nemzetközi ifjúsági szervezetek tagja legyen, és azokkal szerződéseket kössön. Együttműködik a kárpátaljai és határon túli történelmi egyházakkal.
A szervezet feladatai: a kárpátaljai magyar ifjúság érdekvédelme; kulturális tevékenység;a kulturális örökség megóvása; rendezvények szervezése és lebonyolítása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; a kárpátaljai magyar tehetségek felkutatása és támogatása; a törvényalkotás ifjúságot érintő munkájának figyelemmel kísérése, feladatai megoldásához igénybe veszi a tömegkommunikációs eszközöket; a közös célok elérése érdekében együttműködik más ifjúsági szervezetekkel, egyházakkal; feladatának tekinti a KMKSZ programjainak megvalósítását és részt vállal azokban.Hirdetés