Ismertető

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete 2014. június 21-én tartotta alakuló ülését, melyen a jelenlévő fiatalok egyöntetűen kikiáltották a szervezet újjáalakulását.
A Szervezet céljai: a Kárpátalján élő magyar ifjúság kulturális életének támogatása, segítése, nemzeti hagyományainak, anyanyelvének megőrzése és ápolása, nemzeti tudatának formálása és kialakítása. Együttműködik más kárpátaljai magyar ifjúsági szervezetekkel, valamint kapcsolatot tart fenn ukrajnai és külföldi ifjúsági csoportosulásokkal. Törekszik a kölcsönös kapcsolatok kialakítására és fejlesztésére a magyar ifjúság többi részével, együttműködik ukrajnai, anyaországi és külföldi magyar, kulturális és társadalmi szervezetekkel. Jogot formál arra, hogy nemzetközi ifjúsági szervezetek tagja legyen, és azokkal szerződéseket kössön. Együttműködik a kárpátaljai és határon túli történelmi egyházakkal.
A szervezet feladatai: a kárpátaljai magyar ifjúság érdekvédelme; kulturális tevékenység;a kulturális örökség megóvása; rendezvények szervezése és lebonyolítása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; a kárpátaljai magyar tehetségek felkutatása és támogatása; a törvényalkotás ifjúságot érintő munkájának figyelemmel kísérése, feladatai megoldásához igénybe veszi a tömegkommunikációs eszközöket; a közös célok elérése érdekében együttműködik más ifjúsági szervezetekkel, egyházakkal; feladatának tekinti a KMKSZ programjainak megvalósítását és részt vállal azokban.

Programgazda

Ki
Ismertető

A „KMKSZ” JÓTÉKONYSÁGI ALAPÍTVÁNY IRODÁINAK ELÉRHETŐSÉGEI

Központi iroda
Munkatársak: Korolyova Erzsébet, Hordubej Nelli, Földessy Ildikó, Kozák Andrea, Petrusevics Ilona
Telefon: (03131)23223, 55114, +380955907890, +380951949665
E-mail: infoiroda@meta.ua, kmkszja@gmail.com

Beregszászi iroda
Munkatársak: Olasz Éva, Jenei Krisztián
Telefon: +380507058553, +380669349556
E-mail: beregalap@gmail.com

Csapi iroda
Munkatársak: Molnár Beáta, Kovács Natália
Telefon: (03127) 11222, +380507058554
E-mail: kmkszcsapja@gmail.com

Munkácsi iroda
Munkatársak: Máté Angéla
Telefon: (03131)54638, +380507058549
E-mail: munkacsalap@gmail.com

Nagyszőlősi iroda
Munkatársak: Verbiás Eszter
Telefon: (03143)26711, +380507059004
E-mail: kmkszjanagyszolos@gmail.com

Técsői iroda
Munkatársak: Kékesi Sándor, Kékesi Tímea
Telefon: +380958567420, +380683994118
E-mail: tecso.iroda@gmail.com

Ungvári iroda
Munkatársak: Sponták Bettina, Bátory Ilona
Telefon: (03126)17279, +380507058548
E-mail: ungvaralap@gmail.com

Térkép