Fancsikai református templom

Fancsika

Fő út 2.

Fancsikai református templom

Fancsika Nagyszőlőstől 15 km-re nyugatra terül el. Az ugocsai egyházmegye egyik legrégebbi gyülekezete. 1598-ból származnak az első feljegyzések a református gyülekezetről. Akkori lelkésze Fancsikai István volt.

1759-ben, a csendes ellenreformáció időszakaszában, Újvárosi Mihály lelkipásztorkodása idején a református gyülekezetet kiűzték saját templomából, amelyet a római katolikusok foglaltak el és máig is használnak. E nevezetes és tragikus eseményt három református mártír halála pecsételte meg: Csebi Pogány Jánosé, Gulácsy Lászlóé és Papp Istváné. E három személy emléke a templom oldalán lévő emléktáblán testesült meg 1997-ben.

A XVIII. században elvett templom helyére, a gyülekezet áldozatkészsége és egyházukhoz való ragaszkodása eredményeként, új templom épült. E templomon a legutolsó nagyjavítás 1990-ben volt, 1997-ben a tornyot festették.

A XX. század elejéig, Fancsika magyarlakta település volt, ahol három gyülekezetben és három templomban oszlott meg a lakosság felekezeti hovatartozása: a reformátusban, a római és a görög katolikusban.

Az 1940-es években a református gyülekezet 400 tagot számlált, s 30 hektáros földön gazdálkodott. A kommunista államrendszer idején elvették a parókiát, melyet 1993-ban, a rendszer megszűntével, visszaadott a jelenlegi államforma. A gyülekezet élni akarását és lelkesedését mutatja, hogy 1989-től már újjáéledt a hitoktatás.


Református templomok Kárpátalján Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Templom Templomok Kárpátalján Református templom Egyházi épület Látnivalók Látnivalók Kárpátalján Látnivalók Fancsikán Érdekes helyek Fancsikán

Hirdetés