Kossuth térZrínyi Ilona mellszobra, Beregszász

2007-ben a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán avatták fel Zrínyi Ilona mellszobrát, melyet a Bolyai János Honvéd Alapítvány adományozott az intézménynek. A tekintélyes méretű bronz mellszobor súlya 32 kilogramm.

A Bolyai János Honvéd Alapítvány fő tevékenysége a hagyományápolás, emlékhelyek létrehozása és ápolása, mondta el Poroszlai Ákos, az alapítvány kuratóriumának elnöke, örömének adva hangot, hogy ezen alkalomból az alapítvány nevében átadhatja a főiskolának Berek Lajos szobrászművész alkotását, Zrínyi Péter leányának bronz mellszobrát. A szónok meggyőződésének adott hangot, hogy az alkotás méltó helyre került a Zrínyi Ilona fiának, II. Rákóczi Ferencnek a nevét viselő főiskolán.

A mellszobrot, melyet Varga Imre karcagi mester öntött bronzba, s melynek eredeti példánya Budapesten, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen látható, Poroszlai Ákos és dr. Soós Kálmán, a főiskola rektora leplezte le. Zrínyi Ilona a magyarság számára a szabadságszeretet és a hazaszeretet jelképe, hangsúlyozta a fejedelemasszonyt méltató beszédében a rektor. II. Rákóczi Ferenc anyjának megpróbáltatásokban és hősi tettekben bővelkedő életútjáról szólva dr. Soós Kálmán rámutatott: talán az sem véletlen, hogy a nagyasszony 1703-ban halt meg, éppen abban az esztendőben, amikor fia megindította a nevével fémjelzett felszabadító háborút a Habsburgok ellen. Zrínyi Ilona két évszázad múltán, 1906-ban került ismét haza, amikor is Kassán temették el, emlékeztetett a szónok, hozzátéve, hogy a hosszú törökországi száműzetés után mára talán ismét száműzetésbe kényszerült, hiszen Kassa újabban ismét nem Magyarország része. "Számunkra azonban az a fontos, hogy itt van most közöttünk, itt állhatunk mellette" – mondotta végezetül dr. Soós Kálmán.

A szónoklatokat követően Gulácsy Lajos nyugalmazott református püspök és Bohán Béla római katolikus plébános áldotta meg az emlékművet.