Rákóczi u.

+380 3143 3 24 30Tiszabökényi református templom

Tiszabökény község, minden valószínűség szerint már az Árpád-korban létezett. Lakosai amint a keresztyén hit megszilárdult keresztyénekké lettek. A templom a XIII. század végén vagy a XIV. század elején épült. Nincs rajta építészeti cím, mindazonáltal látszik, hogy nem tanult mester, hanem paraszt jobbágyok munkájával épült. A szentély északi falán Újhelyi József vármegyei táblabíró temetési emléktáblája látható.

A régi torony a templom északnyugati végében épült, a templomtól mintegy 3-4 méternyi távolságra. De arról, hogy mikor épült nincs pontos adat. Valószínűleg Mária Terézia vagy Lipót korában, ugyanis ezen uralkodók nem engedélyeztek úgy tornyot építeni, hogy az egybe legyen a templommal. Így épült meg a torony a szomszédos községben is: Magosligeten, Uszkán és Csetfalván. A jelenlegi torony, mely beljebb helyezkedik el, mint a régi az 1960-as évben építették. Az egyházközségnek két harangja van: egy nagyobb és egy kisebb az 1975-ös évből. A nagyobb harangon ez a felirat látható: „A Bökényi eklézsia számára öntetté tekintetes Újhelyi József úr életet párjával tekintetes Pongrácz Terézia asszonnyal maguk költségén 1795.”

A kisebb harangon ezt a feliratot olvashatjuk: „Isten dicsőségére öntetté a Bökényi Református Szent Eklézsia a maga költségén 1795.” A nagyobb harang súlya 200 kg lehet, míg a kisebbé 104 kg.

1865-ben közadakozásból fenyőzsindellyel fedték át a templomot. 1900-ban pedig cseréppel fedték be, amit 1996-ban palára cseréltek.

A szószék fölött lévő koronát, valamint a legények karzatát, Újhelyi József és neje Pongrácz Terézia készítették 1802-ben. Az 1876-os évben a templom bejáratát a templom nyugati végéből az egyház költségén a hívek áthelyezték a déli oldalra, belül pedig a keleti végében egy új karzatot építettek a kántor és a gyerekek számára. Ezen az úgynevezett kiskarzaton helyezkedik el az a harmónium, melyet Sárkány Lajos buzgólkodása mellett a hívek adományából 1881-ben vettek.

Szintén közadakozásból készült el az utcafronti részen elhelyezkedő kőkerítés az 1998-as évben. A gyülekezete kétszer is megpróbálta az árvíz borzadalmait az 1998-as és a 2001-es évben. Az első árvíz alkalmával a templom nagyon megrongálódott, így felújítási munkálatokat kellett elvégezni, mely munkálatok befejezésével 1999 december hónapban hálaadó istentiszteletre került sor. Szintén az 1999-es évben kezdett hozzá a gyülekezet az új parókia építéséhez.

Templom Református templom