Szőlőhegy u. 25.Ortutay Elemér emléktáblája a Beregszászi Magyar Gimnázium falán

2007. márciusában meghitt hangulatú összejövetel keretében avattak emléktáblát a Beregszászi Magyar Gimnázium falán az egykori diáknak, a később Gulágot megjárt görög katolikus áldozópapnak, dr. Ortutay Elemérnek, aki életével, hitével és áldozatvállalásával a kárpátaljai magyarság előtt ma is példaként áll.

A leleplezett emléktáblán olvasható szöveg visszaemlékezéseiből vett idézettel kezdődik, ami egyben egy nemzedék hitvallása volt, s ebből meríthet erőt a ma embere is:

"Mi csak hűek akartunk
maradni eskünkhöz,
hitünkhöz, nemzetünkhöz…,
de megmagyarázni
nehezen tudom, hogy honnan
volt ehhez erőnk,
bátorságunk"
(„…Holnap is felkel a nap”)

Ft. Dr. Ortutay Elemér
görög katolikus áldozópap
a Beregszászi Magyar Gimnázium
volt növendéke
születésének 90., doktorrá avatásának 65.,
Gulágról való hazatérésének 50.,
halálának 10. évében.

Beregszászi Görög Katolikus
Esperesi Kerület
2007. március 22.

A márványtábla bal felső részében Ortutay Elemér arcképe látható.

Megnyitó beszédében Marosi István atya emlékezett a nagy elődre, az igaz emberre, aki minden körülmény között kiállt hitéért, magyarságáért, vállalta az üldöztetést, s akinek példamutatása máig hat. Mindig is szükség volt a példaképekre, a köztünk élő emberek példamutatására. S ez ma még inkább érződik, fogalmazott Szabó Árpád, a Beregszászi Magyar Gimnázium igazgatója, aki kifejtette: megtiszteltetés az intézmény diákjai és pedagógusai számára, hogy az alma mater egykori diákjának, egy igaz embernek emléktáblája előtt tiszteleghetnek. Ennek mindenképpen ösztönző ereje van.

Az emléktábla-avatáson Bendász Dániel, a Beregszászi Görög Katolikus Esperesi Kerület esperese mondott imát, majd szentelte meg a Szabó Konstantin, az Ungvári Romzsa Tódor Görög Katolikus Papnevelő Intézet prefektusa és Ihnát János szatmári főesperes (Magyarország) által leleplezett emléktáblát. Dr. Ortutay Elemér emberségességét és hitéhez való hűségét méltatta megemlékezésében Ihnát János, emlékirataiból olvasott fel Ádám István és Egressy Marianna, a gimnázium két mostani diákja.

A koszorúzást követően a tanintézmény dísztermében Dupka György, a MÉKK elnöke emlékezett a nagyszerű barátra, a tanítómesterre, az EMBERRE, majd az ungvári papnevelő intézet énekkara és az Ivaskovics József vezette gejőci Gyöngykaláris énekszolgálatára került sor.