Halaváts József emléktáblája, Beregdéda

2010. november 23-án emléktáblát avattak Beregdédán Halaváts Józsefnek, a falu díszpolgárának a beregdédai általános iskola falán.

Halaváts József sokat tett a magyarság megőrzésért, a magyar kultúra és hagyományok ápolásáért. Tanáremberként is nevelte a gyerekeket a magyar nyelvtanra és irodalomra, a nemzeti öntudatra, a magyar történelemre. Földrajztanárként magyarázta el a magyarok bejövetelét, a testvéri nemzetek kapcsolódását, a finnugor családfát és azok földrajzi elhelyezését.

A szovjet éra idején őt is lágerbe hurcolták, s a pedagógus testvérének, Halaváts Jánosnak az elmondása szerint bátyját a lágerben kivégző osztag elé is állították. Ő azonban isteni csoda folytán mégis megmenekült. Zsebében lapuló kis imakönyve mentette meg az életét, ami erősen kidudorodott a zsebéből. Kivégzői felfigyeltek erre. Azt hitték fegyver, vagy kézigránát lapul benne. Amikor kivették és meglátták, hogy imakönyv (magyarul volt írva, de a keresztet látva megkérdezték, hogy imakönyv-e) megkegyelmeztek neki.

Az emléktáblát Homoki Szilvia jegyzőnő kezdeményezésére, Egressy István polgármester szervezőmunkájának, Kozák György és Kozák István anyagi támogatásának, valamint Jászik József közbenjárásának köszönhetően helyezhette el a beregdédai polgármesteri hivatal a község iskolájának falán.