Fornosi református templom

Fornos Munkácstól 7 kilométerre fekszik délkeleti irányba. 1392-ben említi először Fornos nevét egy feljegyzés, mely szerint egy azonos nevű család birtoka a falu. 1560 táján valószínűleg Kálmáncsehi Sánta Márton alapította a gyülekezetet, a szomszédos Dercennel egy időben. 1645-ig Dercen leányegyháza volt. Ezután önálló anyaegyházként van jelen, és ez csak akkor változik, ha a különböző bajok nagymértékben csökkentik a lakosság létszámát. Ilyenkor mindig leányegyházzá lett ismét (pl. 1703–1717-ig). Fornoson dögvész pusztított, emiatt 1740-ig ismét Dercen leányegyházává vált.

1746-ban tűzvész pusztított a faluban, minek áldozatául esett a régi fatemplom is, ezután újat építenek, de azt is csak fából. 1895-ben építenek fel egy kőtemplomot, mely 1903-ban szintén tűzvészben leégett. Ezt követően építették fel a mai, 450 ülőhellyel rendelkező templomot.

Az államosított parókiát a gyülekezet nem kapta vissza, mert a község iskolája működött benne. Helyette a községi tanács a gyülekezetnek adta az 1798-ban épült tanító lakást, mely a templom mellett van (1996-ban a gyülekezet teljesen felújította), ebben az épületben folynak ma is a hittanórák, bibliaórák és más gyülekezeti alkalmak és rendezvények. Mivel ez az épület kicsi ahhoz, hogy a gyülekezeti alkalmaknak és egy lelkészcsaládnak is helyet adjon, 1997-ben új parókia építésébe kezdett a gyülekezet, mely a templomhoz közeli helyen, a régi parókia szomszédságában van. Ide 2001 őszén költözhetett be a lelkészcsalád.