Petőfi utcaBeregardói református templom

A beregardói református templom a XVII. századig a katolikusoké volt. A protestánsok 1610-ben hozták létre anyagyülekezetüket, egyúttal birtokukba vették a templomot.

Az egyhajós templomhoz alacsonyabb szentély csatlakozik. A hajó korábban festett kazettás famennyezetű volt, jelenleg simára vakolt. A szentély kőbordás keresztboltozatú, közte és a hajó között faragott kőből épített csúcsos diadalív van.

A szentély két ablaka keskeny, félköríves záródású. A hajó déli falában két kisebb ablak található. A déli félköríves, egyszerű kőkeretes kaput befalazták. A nyugati csúcsíves kapu hornyokkal tagolt.

A XVI. században a templom mellé csúcsos fa harangtornyot építettek, amelyet 1779-ben és 1816-ban megújítottak. Lebontása után a múlt század elején a nyugati homlokzat elé négyzet alaprajzú kétszintes tornyot építettek. Harangjait 1692-ben és 1802-ben öntötték.

A szovjetrendszerben a templomot elvették az egyházközösségtől azzal az ürüggyel, hogy Beregardó nem önálló közigazgatási község, Beregszászhoz tartozik, ahol működik egy református templom. A templomban Ateista Múzeumot rendeztek be. Primitív kiállítási tárgyai kevés látogatót vonzottak, planetáriuma nem működött.

A rendszerváltás után a templomot visszaadták jogos tulajdonosának, a beregardói református egyházközösségnek és újra avatták.

2003 őszén a tönkrement tetőszerkezetet le kellett cserélni, 2004 tavaszán a belső plafonrész került felújításra, és megtörtént az egész templombelső meszelése.