Bátyúi református templom

Kossuth Lajos u.Bátyúi református templom

Bátyúi Református Egyházközség a Beregi Egyházmegye 1 415 lelkes anyaegyháza.

A történelmi iratok először a XII. században említik Bátyút a Betke család birtokaként. Ezt Simon bán, Bánk bán veje vette meg a XIII. század elején. 1241-ben hűtlenségi per után más településekkel együtt a koronára szállt vissza. 1270-ben V. István Rusdi Mihálynak adományozta a birtokot, aki – utódai nem lévén –lánytestvére férjére, Berenczei Kelendre hagyta azt. A Berence helységből Lónyára költözött család felvette a Lónyai nevet, s 635 éven át a falu (falvak) urai voltak (1285–1920).

1595-ben Bótrágyon jött létre református gyülekezet, melynek leánygyülekezete volt Bátyú. Azt, hogy Bátyú és Bótrágy egy anyaegyház volt, bizonyítja a fennmaradt legenda is: „A nagy esőzések miatt megáradt patakok körülvették a falut, elvitték a fahidakat. Így a bótrágyi lelkipásztor nem tudott bejönni a faluba. Kijött a Papalaja hídnak a bótrágyi oldalára. A bátyúi oldalon voltak a hívek. Így hirdette az igét, dicsőítette az Istent.”

A falu első lelkésze Ajtay Sámuel volt 1785–1786 között. A falu első fatemplomát is az ő idejében építették. Első kőtemploma 1802-ben épült fel, mely fazsindelyes volt. Ezt az 1907-es hatalmas tűzvész elpusztította, még a harangja is elolvadt. Jelenlegi temploma 1910-ben Bary Sándor és Demjén András gondnok idejében közadakozásból épült. A templom terveit Katona György nyugalmazott mérnök készítette, kivitelezői Bíró Lajos és Piffkó János jászberényi építészek voltak. Az asztalosmunkát Sutay Béla munkácsi asztalosmester végezte. A templom 8 regiszteres orgonáját Angster József és fia pécsi orgonamesterek készítették.

Az új templom megőrizte régi, 1802-ben épült stílusjegyeit. Egy hajós, a nyugati homlokzat feletti kétszintes, gúlasisakos tornya háromszögű oromzattal kapcsolódik a hajóhoz. A sík szerkezetű hajót karcsú oszlopokon nyugvó orgonakarzat zárja.

A templomot a gyülekezet többször is javította a szigor évei alatt: 1960-ban, 1975-ben. 1988-ban teljes külső-belső renoválást, majd 2001-ben a templomtető szerkezetének nagyjavítását végezték el. 2002-ben a toronyablakok cseréjére, a torony átfestésére és egyéb külső munkálatokra került sor.

Az egyházközség 1993-ban visszakapta és felújította a parókia épületét. Itt folyik a hit- és konfirmációs oktatás, bibliaóra és más gyülekezeti alkalmak.


Érdekes helyek Műemlék Templom Református templom Bátyú


Hirdetés