Ónody Géza emléktáblája Tiszaásványban

Tiszaásványi általános iskola falánÓnody Géza emléktáblája Tiszaásványban

Az iskola falán a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által állíttatott emléktábla őrzi Ónody Géza, a kiváló pedagógus emlékét, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar anyanyelvi oktatás terén. Az emléktábla Csuka Béla gejőci sírkőfaragó munkája és felajánlása.

„Magvető volt ő, aki a tudás magvát hintette a gyermekszívekben – mondta Mészáros Zoltán lelkipásztor. – És magvetőként kell élnünk nekünk is: a tudást, a hitet, az evangéliumot kell hirdetni minden keresztyén embernek – figyelmeztetett az igehirdető. – Csillag volt ő, mely ragyogott, de el nem vakított. Csillag volt, de nem a megszokott értelemben vett hideg, elérhetetlen messzeséget jelképező, hanem a legkézenfekvőbb, a legtermészetesebb vonatkozásban, mint a Nap, a hozzánk legközelebbi csillag, amitől életet, fényt és ragyogást nyerünk – emlékezett a kollégára, a barátra Gönczy Sándor eszenyi pedagógus, a KMPSZ alelnöke. – Ónody Géza a gyermeki lélek formálásának avatott művésze volt. Mint gondos kertész metszeget a rózsaágakról vadhajtásokat, úgy nevelt ő is: jó szóval, szeme tekintetével, édes biztatással, alkalmas időben való feddéssel, példamutatással, mindenkor az igaz nevelő jóságával és az értelem bölcsességével. Ész és szív tökéletes harmóniája volt vezérlő gondolata mindenkori nevelő munkájában. Élete töretlen bizonyítéka annak, nem a földi kincsek gyűjtése, nem a mások feletti mindenáron való győzelem, nem a kikönyökölt és kierőszakolt gátlástalan pozícióharc adja az élet értelmét. Életének példája arra tanított bennünket, hogy a szeretettel, lelkesedéssel, odaadással, hittel végzett munka az emberi élet legértékesebb magokat termő kalásza.

Az emléktábla-avató ünnepségen dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke emlékezett a nagyszerű tanítóra, aki – mint hangsúlyozta –, lámpásként élte az életét, közösséget vállalva a falu lakóival, aki a legnehezebb időkben is példát mutatott egész életével.

A márvány emléktáblán a következő szöveg olvasható magyarul:

Ónody Géza
1922–2002

Kiváló pedagógus több évtizedes munkája emlékére,
Aki elévülhetetlen érdemeket szerzett
A magyar anyanyelvi oktatás terén

Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet
és az az ember, aki értelmet kap.
Példabeszédek könyve 3:13

Állíttatta a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusszövetség 2004-ben

Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Műemlék Emléktáblák Emléktáblák Kárpátalján Látnivalók Látnivalók Kárpátalján

Hirdetés