Mikes-kútja Salánkon

A Hömlöc-hegy egyik előhegyének lábánál – ott, ahol az út az egykori téglagyár mellett elhaladva Feketepatak község felé veszi az irányt – található a Mikes-kútja. (A helybéliek Nyikesnek mondják.) A kút onnan kapta a nevét, hogy a néphagyomány szerint Mikes Kelemen, a fejedelem hű apródja innen, az itteni forrásból hordta a vizet gazdájának. Maga a kút sokáig elhanyagolt állapotban volt. A múlt század nyolcvanas-kilencvenes éveinek fordulóján felmerült a kút kitisztításának gondolata, valamint az, hogy mellette emlékművet kellene állítani. A tervet hamarosan tett követte. A salánkiak helyreállították a szép gémes kutat.

Az emlékmű obeliszkjét viski mesterek készítették. A nagyságos fejedelem és hű apródja féldomborművű képmását, a Rákóczi- és a Mikes-család, valamint Salánk, az egykori mezőváros címerét ábrázoló emléktáblát a budapesti Zichy Galéria adományozta a községnek. Az újjászületett Mikes-kút és a Rákóczi-, Mikes-emlékmű felavatására 1991. május 26-án került sor. A gúla alakú emlékmű márványtáblájára a következőket vésték:

II. Rákóczi Ferenc és Mikes Kelemen
itt-tartózkodásának és az
1711-es salánki tanácskozás emlékére.
Emelte Salánk község lakossága és a Zichy Galéria 1991.

Rövid ideig állhatott sértetlenül a falu határában az emlékkút és a gúla. 1992 telén barbár kezek tönkretették az emlékművet és a kutat. Így állt lerombolva jó ideig. 1993 májusáig kellett várni a Mikes-kút második újjászületésére. A felújítási munkálatokban oroszlánrészt vállalt dr. Kovács Elemér, a KMKSZ nagyszőlősi járási szervezetének 1996-ban leköszönt elnöke. Az új márványtáblán a következő szöveg olvasható:

PRO PATRIA ET LIBERTATE
MIKES KÚTJA
II. RÁKÓCZI FERENC
ÉS
MIKES KELEMEN
Itt-tartózkodásának
Emlékére
1711. február 11-18.
1993

Az avatóünnepségen id. Lajos Mihály helyi református lelkész Rákóczi Ferenc és hűséges apródjának mélységes mély hitét állította beszédének középpontjába. Mert csak a mélységes hit tartotta életben a fejedelmet, hogy elviselje a száműzöttek keserű sorsát. Ha nincs ez a hit, akkor a fiatal székely nemes nem vállalja az önkéntes száműzetést, azt, hogy Rodostóig kísérje a szeretett fejedelmet. Egyébként egy 1703-as kimutatás szerint Ugocsa megye ötvenöt helységéből hatszázötvenkilencen harcoltak Rákóczi seregében (Salánkról ez idő tájt huszonhatan).

Érdekes helyek Érdekes helyek Keresztúrban Műemlék Műemlékek Kárpátalján Emlékmű Emlékművek Kárpátalján Látnivalók Látnivalók Kárpátalján