Beregszászi Nagy Pál kopjafája, Beregszász

Munkácsi u. (Beregardó)Beregszászi Nagy Pál kopjafája, Beregszász

Nagymuzsalyban született, Sárospatakon végezte középiskolai tanulmányait, majd különböző külföldi egyetemeken mélyítette tudását. 1800-ban a Sárospataki Egyetem rektorává választották, 1803-tól egy ideig Kazinczy Ferenc fiának, Istvánnak nevelője volt. A neves kutató kopjafája Beregardóban, a Perényi udvarház kertjében található, a főúttól néhány méterre.

Beregszászi Nagy Pál megkérdőjelezte a finn-ugor nyelvrokonságot, a magyar nyelvet keleti nyelvekkel, elsősorban a török és a perzsa nyelvvel rokonította. 1828. május 18-án Beregardóban hunyt el.

A KMKSZ járási szervezete 1990-ben kopjafát állított emlékére (Schmidt Sándor vásárosnaményi népművész, fafaragó mester alkotása).

Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Érdekes helyek Beregszászon Emlékmű

Hirdetés