Palágykomoróci református templom

Palágykomoróc, Kossuth u. 59.Palágykomoróci református templom

Palágykomoróc Ungvártól 15 km-re délnyugati irányban a Latorca és az Ung folyó között terül el. A református templom Ungvár felől közeledve a település központi részén egy dombon található, a fő úttól balra.

Palágykomorócról az első említést egy 1325-ben kelt okmányban találjuk. Hogy ettől jóval korábban lakott volt vidéke, arról a közelében fekvő Kisszelmenc határában talált neolit-korból (időszámításunk előtti V. évezred) származó település és temető nyomai, illetve a Palágykomoróc határában talált III-IV. századi település nyomai tanúskodnak.

A falu melletti földek birtokosai a Palágyiak voltak, a községet róluk nevezték el.

A református templom a falu közepén emelkedő dombon áll, a XIII. században épült, rendkívül hasonlít a híres csarodai református templomra (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). Feltehetően ugyanazok a mesterek építették. Kezdetben a római katolikus egyházközösség használta, a reformátusok 1575-ben vették birtokukba.

A XV. században szentélyét átalakították, sokszög záródásúvá változtatták. Téglalap alakú hajójához vele azonos szélességű egykori szentély csatlakozik, amely a nyolcszög három oldalával zárul. Az átépítés határát a templomhajó falainak közepén kirajzolódó vonal jelzi. Nyugati végén emelkedő négyszög alaprajzú tornya a homlokzati falra és két földszinti zömök oszlop által tartott karzatra támaszkodik. A hengeres oszlopokra és az oldalfalakra három ívvel támaszkodó karzat felső részén az onnan folytatódó toronyfalat félköríves nyílás könnyíti.

A templomtorony négy oldalán román kori ikerablakok láthatók. A toronysisak fagalériás, csúcsos, sarkait négy fiatorony díszíti.

A szentély sarkait diagonális elhelyezésű támpillérek támasztják. A templomhajó két oldalán és a nyugati homlokzat sarkain támpillérek vannak.

A templomot 1617-ben, 1650-ben, 1729-ben, 1791-ben újították fel, majd nagyobb méretű restaurálására 1895-ben került sor. Az átépítések, restaurálások során a homlokzat közepén és a déli homlokzat nyugati részén lévő résablakokat barokk stílusban jelentősen megnagyobbították.

A délnyugati pillér oldalába egy XVI. századi, erősen kopott és elmosódott felületű, címeres sírkő van befalazva.

A század elején készült rajzokon a befalazott déli kapu látható, feltehetően akkor ez volt a templom bejárata. Hasonló a már említett csarodai templom bejárata is.

2019. július 15-én Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter átadta Kárpátalján a felújított palágykomoróci református templomot.

A XIII. és XIV. század fordulóján épült, majd a XV. század folyamán átépített templomot döntően az utóbbi öt év alatt, a Rómer Flóris Terv keretében, a Teleki László Alapítvány lebonyolításában újították fel magyarországi támogatás felhasználásával.

A felújítás előtti feltárás során belső terében értékes falfestmények kerültek elő, melyek közül a két legérdekesebb a Szent László-legenda-, illetve a Krisztus pokolra szállása-ábrázolás. A nyugati karzat északi oldalánál a XIX. századi karzattoldásban a padozat átbontásával vált láthatóvá az északi falon lévő, egész alakos női szentet ábrázoló falképrészlet.

A régészeti munkák során az altemplomban két kripta is előkerült. Ezek egyikében Szalay Ferenc kisvárdai várkapitány, Bereg megyei főispán nyugszik, míg a másikban a Mikszáth Kálmán Különös házasság című regényéből ismert Buttler János gróf alussza örök álmát.

Mindezek mellett a felújítás során sor került a homlokzat és a belső tér teljes helyreállítására, a hajópadló felújítására, a bélletes román kori kapu fölé pedig hajlított, edzett üvegből készült tető került, mely a kapuzat eredeti festését és gyenge kőanyagát óvja az időjárás viszontagságaitól.

Református templom Református egyház Templom Templomok Kárpátalján Műemlék Műemlékek Kárpátalján Történelmi műemlék Érdekes helyek Turista látnivalók Egyházi épület Épület

Hirdetés