Viski Kölcsey Ferenc Középiskola épületének falánLassu István emléktáblája, Visk

A Kölcsey Ferenc Középiskola falán áll Lassu István, statisztikai és földrajzi író, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának az emléktáblája.

Az emléktáblán a következő szöveg olvasható:

Ez épület bal oldalán fekvő,
szomszédos telken fennállott házban
született 1792 évi szeptember hó 27ik. napján
a statisztikai tudomány nagyérdemű művelője
Lassu István
s ezen emléktáblát
hálás kegyelettel állította föl
Magyarország ezredéves ünnepén
1896 évi július 12 ik napján
Máramaros vármegye és Visk
kiváltságos koronaváros közönsége.