Beregszász, a Sport szálló melletti Munkácsi úti parkbanKopjafa a sztálinizmus áldozatainak emlékére, Beregszász

2005. november 26-án a politikai üldöztetések és az ukrajnai éhínség áldozatainak emléknapján Beregszászban a Sport szálló melletti Munkácsi úti parkban az UMDSZ kopjafát avatott az áldozatok emlékére.

Együvé tartozásunk bizonysága ez a mai nap, s ez a kopjafa egy újabb emlékhely, ahol rég elveszített szeretteinkre emlékezhetünk, mondta megnyitójában Pirigyi Béla, a BMKSZ elnöke. Pirigyi Béla annak a reményének adott hangot, hogy az államelnök által meghirdetett emléknap az első lépés a bocsánatkérés, a rehabilitálás felé.

Zubánics László az UMDSZ Országos Tanácsának elnöke a sztálini terror áldozatai  mellett azokra a tízmilliókra, becsületes, földjét szerető ukrán földművesre is emlékezett, akiknek akkor kellett éhhalált halniuk, amikor a föld legjobban termett. Mert az akkori hatalom tőkét akart kovácsolni munkájukból: eladta a termést Nyugatra, miközben saját népét az éhhalálba küldte. 1938-39-ben az értelmiség ellen folytattak koncepciós pereket, 1944-ben pedig a kárpátaljai magyar és német férfiakat hurcolták el lágerekbe, ahonnan jelentős részük soha nem térhetett haza szeretteihez. Gondoljunk minden szenvedőre ezen a napon, kérte a szónok.

Komlós Attila református lelkipásztor (Magyarország) a 79. zsoltár alapján hirdette Istennek igéjét. Aki arról is beszélt, hogy a szenvedések ellenére Isten tenyerén hordoz bennünket. Számunkra, az itt maradóknak akkor lesz értelme - az amúgy értelmetlennek tűnő - a mártírok, szenvedők, hősi halottak halálának, ha emlékezünk rájuk, ha soha nem feledjük tetteiket, ha nem engedjük meg, hogy valaha is felüsse a fejét a zsarnokság. A mártírok élete, halála legyen magvetés a mi szívünkben. Ne feledjük őket soha, soha...