Zrínyi Ilona emléktáblája a munkácsi várban

Munkács

Schönborn gróf út 42.Zrínyi Ilona emléktáblája a munkácsi várban

A munkácsi vár legdicsőbb korszaka egy női sorssal, Zrínyi Ilona életének történetével fonódik össze. A horvát bán leányát I. Rákóczi Ferenc vette feleségül. Házasságukból két gyermek született egy fiú, Ferenc, és egy leány, Julianna. Férje halála után a vár minden gondja a fiatal özvegy vállára nehezedett. Zrínyi Ilona azonban hamarosan újra férjhez ment. 1682-ben kötött házasságot a munkácsi várban Thököly Imrével. Új férje kijavíttatta a várat, megerősítette a falait, sáncait.

Bécs 1683-as sikertelen ostroma után a török csapatok s Thököly velük szövetséges kuruc csapatai visszavonulásra kényszerültek, és a fejedelem kénytelen volt feladni a Rákócziak várait. Az előrenyomuló osztrák csapatok könnyedén elfoglalták az ungvári várat, és 1685 novemberében érkeztek Munkács alá. Zrínyi Ilona magára maradva, hét hónapon át vezette és védte katonáival a várat. Kisfiával gyakran megjelent a bástyákon, mit sem törődve az erős ágyútűzzel. Leánya, Julianna, a sebesülteket gondozta, ápolta.

1686 áprilisában Caprara tábornok kénytelen volt felhagyni a vár ostromával. Feldühödött katonái bosszúból kirabolták Munkács városát, majd Kassa felé vonultak vissza. Az ostrom alatt a vár 24 védője vesztette életét, az osztrákok vesztesége ennek a sokszorosa volt.

Caprara tábornok 3000 katonájával 1687. novemberében tért vissza Munkács vára alá. A vár feladására szólította fel a vár úrnőjét, az azonban ezt visszautasította. Egy évig ostromolta az osztrák sereg eredménytelenül a várat. A munkácsi vár volt az egyetlen Magyarországon, amelyet az osztrákoknak nem sikerült elfoglalniuk 1687-re. Az osztrákok azonban nem adták fel, hanem még több csapatot vontak össze, hogy elfoglalják a stratégiailag igen fontos erődítményt.

Zrínyi Ilona 1687 végén bocsátkozott tárgyalásokba az ostromlókkal és 1688. január 15-én írta alá a vár átadásáról szóló megállapodást. 17-én átadta a várat az osztrákoknak, de elérte, hogy a vár védői amnesztiát kaptak a császártól. A bátor asszonyt ezután Bécsbe vitték, kolostorba zárták, és elszakították tőle a gyermekeit.

Amikor egy osztrák generális – Heisler – Thököly fogságába került Zrínyi Ilonát a rab tábornokkal kicserélték. 1699-ben elkísérte férjét a száműzetésbe. 1703-ban halt meg a kis-ázsiai Nikomédiában. Emléke azonban örökké fennmarad.

A munkácsi várban emléktáblát állítottak Zrínyi Ilona hősiességének tiszteletére és emlékezetére. Rajta a következő felirat olvasható magyar és ukrán nyelven:

ZRÍNYI ILONA
1643-1703
HÁZÁT S HAZÁJÁT
ERŐS LÉLEKKEL VÉDTE
A GYÖNGE NŐI KAR.
MONDJ EGY RÖPKE IMÁT
E ROMOKON
RUSZIN, HORVÁT,
MAGYAR…
A Zichy Galéria (Budapest) ajándéka a Munkácsi Rákóczi Szövetségnek
1993. május 17.

Emléktáblák Turista látnivalók Érdekes helyek Látnivalók Látnivalók Kárpátalján Látnivalók Munkácson Érdekes helyek Kárpátalján Érdekes helyek Munkácson Emléktáblák Kárpátalján Emléktáblák Munkácson

Hirdetés