Honfoglalási kopjafa Csetfalván

Beregszász

Petőfi u. 97.Honfoglalási kopjafa Csetfalván

A kopjafát a millecentenárium emlékére állíttatták a településen a református templom udvarában. A kopjafába vésték a honfoglalás és az állíttatás éveit: 896-1996. Belevésték a honfoglalás kori magyar címert.

Neves történelmi eseményre, a magyar nép honfoglalására emlékezett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Csetfalvai Alapszervezete és a falu közössége. A református istentiszteletet követően a templom kertjében lévő honfoglalási emlékoszlopnál köszöntötte a megjelenteket Czapp József, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke. A dunakeszi Eudoxia Táncszínház előadta a Csillagoktól Csillagúton című táncos darabját.

A megemlékezők elénekelték a Himnuszt, majd Jámbor János író, az Eudoxia 20 Alapítvány ügyvezető titkára mondott ünnepi beszédet. Kiemelte: a magyarok honfoglaló ősei saját hont és békés hazát keresve keltek át a Kárpátokon, ezzel szemben évszázados harc várt rájuk: harc a megmaradásért. „A mai magyarság széttöredezettségben él. Talán gyermekeink, unokáink lesznek azok, akik megélik, hogy újra egy nemzetté leszünk. Az a dolgunk, hogy összekapaszkodjunk, hogy elnézzük egymás hibáit, és megtaláljuk azt, ami a magyarságunkban nagyszerű. Megtaláljuk, ami közelebb hozza egymáshoz az országhatárok különböző oldalán élő magyar közösségeket” – fogalmazott a szónok.

Tar Renáta elszavalta a Kárpátalja című verset, Tóth Natália vezetésével az óvodások verseltek. Az emlékezők megkoszorúzták a honfoglalási kopjafát. A dunakeszi Ignéci Gergely vezette Eudoxia Táncszínház, valamint a Nap és Hold Táncegyüttes a Faluház előtti téren mutatta be táncjátékát. A színdarab a honfoglaló magyarok hitvilágát elevenítette fel három gömöri legenda alapján. Szövegkönyvét Jámbor János írta, a zenét Németh Attila és Kulai Tímea szerezte.

Kopjafa Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Érdekes helyek Csetfalván Kopjafák Kárpátalján Kopjafák Csetfalván Turista látnivalók Látnivalók Kárpátalján Látnivalók Csetfalván

Hirdetés