Petőfi Sándor emléktáblája, Ungvár

Ungvár

Petőfi tér 14., 2. Számú Művészeti IskolaPetőfi Sándor emléktáblája, Ungvár

Kárpátalja magyarsága büszke rá, hogy második felsőmagyarországi útja során, 1847 júliusában átutazott ezen a tájon Petőfi Sándor. 1847. július 11-én lépte át Ung megye határát. Elgyönyörködött a Latorca-menti vidék szépségében. A folyóról ezt írta: „…folyása kanyargó, víze világoszöld, környéke a rév körül, hol kompon jön át az ember, erdős. Csend volt, amint áthoztak, kellemes erdei csend, melyet csak egyes madárfüttyentés és az evezőlapátok egyhangú lobicskolása zavart meg!”

Késő este érkezett Ungvárra. 154 évvel ezelőtt rótta Ungvár utcáit, s megörökítette itt-tartózkodását az Úti levelek Kerényi Frigyeshez XII. episztolájában. 1847. október 12-én jelent meg a Hazánk című haladó lap második félévi 121. számában. Az írás nem talált barátságos fogadtatásra.

1847. július 11-én érkezik Petőfi Sándor a városba, majd innen július 12-én délelőtt folytatta útját Munkács felé.

A pangás és a hanyatlás korát megélő város nem nyerte meg a tetszését: „Ungvár egyébiránt szörnyű komisz város. Piszkos és rendetlen. Éppen olyan, mint a részeg ember, ki pocsétába bukott, s most sárosan tántorog hazafelé" – írja a XII. levél záró soraiban.

A rendezetlenül, tervszerűtlenül épült város rászolgált a „szörnyű, komisz” melléknévre. Különösen rossz állapotban volt a város balparti része, ahol megszállt a nagy költő.

A Kassa-Munkács állami főútvonal kivételével a többi kövezetlen volt. A Sas-téren volt a terménypiac, itt díszelgett a Fekete Sas Vendégfogadó, ahol Petőfi megszállott. Egy korabeli dokumentumban ezt olvassuk a szállóról: „Vendégfogadó a sashoz! Ezen épület a hídon túl szilárd anyagból, zsindellyel fedve épült 1780-ik évben. Az utcáról három bejárata van: nyolc szobából, egy konyhából áll. Részint a bérlőnek lakásul, részint az idegennek és a városiak kényelmére szolgál.”

A vendéglő környéke szörnyű képet mutatott. A nyugati bejáratánál, mostani Győzelem utca, egy pocsolyás gödör állt. Megközelíteni a házat csak egy öt méteres hídon lehetett. A szállodát 1906-ban lebontották, s így alakult ki a mai Petőfi tér. 1911-ben a téren lévő iskola homlokzatára (ma: 2. Számú Művészeti Iskola) emléktáblát helyeztek el, melyet babérkoszorú vesz körül, bal oldalon, kard, lant, puska alakja van megformálva.

A felirat a következő:

Ezen a téren állott a Feketesas-vendéglő,
melyben 1847. július 11-12-ike közötti éjjel
PETŐFI SÁNDOR
megszállott
Emelte a Gyöngyösy Irodalmi Társaság
1911-ben

A tábla nehéz napokat élt át. A cseh hatalom megtűrte. A szovjetek lemeszelték.

Az Ungvári Állami Egyetem (ma Ungvári Nemzeti Egyetem) Magyar Tanszékének hallgatói 1972-ben Fodó Sándor tanárukkal együtt az éj leple alatt létráról megtisztították az emléktáblát, majd bronzzal befestették a betűket. Reggel a fehér márványtábla újra ragyogott. A hatalom nem akarta vagy nem vette észre. 1990-ben a KMKSZ Ungvári Járási Szervezete restauráltatta az emléktáblát.

Emléktáblák Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Érdekes helyek Ungváron Emléktáblák Kárpátalján Emléktáblák Ungváron Látnivalók Látnivalók Kárpátalján Turista látnivalók Látnivalók Ungváron

Hirdetés