Kőrösmezői Római Katolikus Plébánia

Béke u. 50.Kőrösmezői Római Katolikus Plébánia

Kőrösmező a hucul vidék központja, Kárpátalja keleti szélén, a Tatárhágó közelében fekszik, a Fekete-Tisza partján. 1583 táján a Károlyiaknak volt itt nagy kiterjedésű birtokuk.

A települést először 1555-ben említik Kereusmezew néven. Értelemszerűen egy kőrisfaerdőben lévő mezővel kapcsolatos. Ukrán neve (Jaszinya) a kőrisfa (jasziny) szóból ered.

Első római katolikus lakosai famunkások voltak, akiket Mária Terézia királynő idejében, 1773 körül telepítettek ide Alsó-Ausztriából.

A plébániát – ideiglenes templommal – 1785-ben alapították, melyet Szent Borbála tiszteletére szenteltek. A mostani templom 1814-ben épült Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére.

A templom titulusa: Szent Péter és Pál
Az anyakönyvezés kezdete: 1785.
A liturgia nyelve: magyar.

Római katolikus templom Római katolikus egyház Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye Római katolikus plébánia


Hirdetés