Nagybaktai Református EgyházközségNagybaktai Református Egyházközség

A Nagybaktai Református Egyházközség a Beregi Egyházmegye egyik legfiatalabb gyülekezete. 1995 novemberéig a Mezőgecsei Református Egyházközség szórványa, utána már önálló gyülekezet. 1994 tavaszán Kopasz Gyula lelkipásztor kezdeményezésére indult meg a gyülekezeti élet Nagybaktán. Az első istentiszteletet március 20-án tartotta az alakuló gyülekezet egy a Községi Tanács által erre a célra biztosított helyiségben. Előbb kéthetente voltak istentiszteleti alkalmak, majd 1995 októberétől minden vasárnap.

A gyülekezetet 1995. november 22-én jegyezték be a hivatalos állami szervek. 1996-ban kezdett el foglalkozni a presbitérium egy gyülekezeti ház építésének a gondolatával. Menet közben módosultak a tervek, és a gyülekezet egy kis templom építését tűzte ki célul. Már az év végére sikerült minden engedélyt megszerezni. Elkezdődhetett az építkezés.

A templom alapkövét ünnepi istentisztelet keretében 1996. december 7-én tette le a gyülekezet. Az ünnepi istentiszteleten az igét Gulácsy Lajos püspök úr hirdette az I. Pét. 2,5–10 alapján. Kopasz Gyula helyi lelkipásztor a gyülekezet csodájáról szólt a Zsolt. 66,5 és az Ézs. 35,6/b alapján.

A templom építése Fekete Béla gondnok vezetése alatt jó ütemben haladt előre. Felszentelésére a IV. Magyar Református Világtalálkozó keretén belül került sor 2000. július 9-én.

A gyülekezet két harangját és orgonáját holland testvérgyülekezettől kapta. Úrvacsorai és keresztelési edényei új keletűek.


Egyházak Református egyház Vallás Egyházközség Református egyházközség Egyházközségek Kárpátalján Református egyházközségek Kárpátalján


Hirdetés