Feketepataki Református EgyházközségFeketepataki Református Egyházközség

Feketepatak községe már a reformáció évszázadában református lett. Régi temploma 1670-ben épült, amely az 1700-as évek végén leégett. Az új, 300 férőhelyes templom alapkövét 1807-ben fektették le, építése 1848-ban fejeződött be. Tornyát 1862-ben építtették hozzá. Akkori nagy harangját a gyülekezet saját költségén öntette 150 fontért 1781-ben. A mostani kis és nagy harangot Egri Ferenc haragöntő készítette Kisgejőcön.

A következő felírás található rajta:

Készült Isten dicsőségére
a Feketepataki református egyház
híveinek közbeadakozásával”.

A templombelsőt 1863-ban javították, mai formáját 1878-ban kapta. A kazettás mennyezetét 2003-ban restaurálták. Külső-belső nagyjavítást végeztek rajta 1964-ben és 1996-ban. A templomnak egy 1920-ból származó harmóniuma és egy újabb időkből származó „Verona” villanyorgonája van.

Az 1800-as évek második felében épült és a szovjetrendszerben elvett iskoláját a gyülekezet 1991-ben tízezer rubelért visszavásárolta. A visszavásárlásnál a helybéli kolhoz kétezer rubellel támogatta a gyülekezetet. Az így visszaszerzett történelmi épületet a közösség felújította és alkalmassá tette a hitoktatás végzésére. 1788-tól az egyházközségnek két parókiája is volt a templomkerítés mellett. Ennek épületét 1994-ben a gyülekezet díjmentesen visszakapta, de rossz állapota miatt lebontani kényszerült. Még az év őszén már elkészült az új parókia alapja a régi helyén.


Református egyházközség Vallási szervezet Egyházközség Református egyházközségek Kárpátalján Vallási szervezetek Kárpátalján Egyházközségek Kárpátalján Vallás Református egyház


Hirdetés