Nagymuzsalyi Református Egyházközség

Nagymuzsalyi református templom

Nagymuzsaly

II. Rákóczi Ferenc u. 157.

+380 (3141) 7 12 25Nagymuzsalyi Református Egyházközség

Nagymuzsaly Beregszásztól keletre, az északi hideg szelektől hegyekkel védve az Ungvár - Beregszász - Rahó országút mentén terül el. A falu fő útján haladva balra a házak fölött magasodik a nagymuzsalyi református templom.

1552-ben az egész falu áttért a kálvini hitre, minthogy Dobó Ferenc 1555-ben szép szabadsággal ruházta fel a községet.

1595-ben a helység egyike a legfényesebb egyházaknak. Az 1600-as évben már református iskolával rendelkezett, amelynek tanítója Gyarmathy Péter volt. Az 1657. év után Kis-Muzsaly is Nagy-Muzsalyhoz csatlakozott, mivel a betörő lengyelek teljesen elpusztították, a templomot felgyújtották, a harangját pedig a Túrja nevű patakba dobták.

A nagymuzsalyi kőtemplomot 1337-ben kezdték építeni, Keresztelő Szent János tiszteletére. A XVI. század végén a falak kijavították és két kőtámfallal megerősítették. Sírbolt is van az Úr asztala alatt, amelyben gróf Way Ábrahám családja volt elhelyezve. 1830-ban Way Mihály volt borzsovai lelkész, elődjeinek ismervén a benne levő kardot és gyűrűket, pénzen megváltotta azokat.

A templom előcsarnokában van egy emléktábla Narancsik Imre református lelkész emlékére, akit 1946 októberében elhurcoltak, és 1947-ben meghalt a sztálini lágerben.

A harangtornyot fából építették ékeléssel és fa szögekkel. Az első harangját 1638-ban öntötték, amelyen német felirat volt, bizonyára német protestánsok ajándéka volt. A mostani harangot 1923-ban öntötték Kisgejőcön.

A templom néhány éve kívülről megújult. 2007 tavaszán istentisztelet keretében felavatták.


Református egyházközség Vallási szervezet Református egyház Egyházközségek Kárpátalján Református egyházközségek Kárpátalján Református templom Vallási szervezetek Kárpátalján Egyházközség


Hirdetés