Pro Arte Munkács, civil szervezet

Pro Arte Munkács

Munkács

Béke (Миру) u. 28/1а.

peter@matl-art.in.uaPro Arte Munkács, civil szervezet

A PRO ARTE MUNKÁCS civil szervezet 2014-ben új projekttel mutatkozott be Kárpátalján.

Kezdeményezésünknek az volt a célja, hogy járuljunk hozzá szűkebb pátriánk kultúrájának és turizmusának fejesztéséhez; a térségünkkel határos országok közötti szellemi-kulturális híd megteremtésével szolgáljuk a művelődést, egymás megértését és elfogadását; valamint a kárpátaljai magyar közösséget képviselve művészi értékek teremtésével hagyjunk nyomot magunk után.

A közkedvelt és elterjedt borutak mintájára létrehoztuk, térképre rajzoltuk a Kárpátaljai Szobor utat. Ennek keretében nemzetközi szobrásztáborokat szerveztünk, ezekre a közeli és távoli országokból, Európán kívüli kontinensekről is érkeztek alkotók. Öt év alatt ötvennél több köztéri mű született, ezeket olyan kistelepüléseknek adtuk át ajándékba, ahol vállalták, hogy az alkotásoknak méltó környezetet teremtenek. Számos helyen így jöttek létre új közösségi terek, vagy így újultak meg korábban elhanyagolt állapotú településrészek. A Kárpátaljai Szoborút immár átlépte a megye- és az országhatárt, nemzetközivé vált: szobraink 25 kárpátaljai községben, a Lemberg megyei Szkole városban és 7 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen hirdetik kőbe, márványba, gránitba vésve, fába faragva a művészet életet megszépítő, gazdagító erejét. Külön öröm számunkra, hogy a szobrok nemcsak kárpátaljai helyszíneken készültek; e tekintetben emlékezetes, hogy 2018-ban Kállósemjén vendégszeretetét élvezve alkothattunk.

Fő céljaink:

  • Maradandó köztéri alkotások, elhelyezése Kárpátalja helyiségeiben a XXI. században
  • Határon átnyúló egymást segítő és ezáltal összefogó kulturális projektek létrehozása
  • Közös történelmünk- legendáink témakörében megóvni múltunkat
  • Megismertetni az idelátogató turistákkal
  • A falusi turizmus fejlesztése az által, hogy helységeinkbe újabb látnivalók kerüljenek elhelyezésre, egy határon átnyúló szobor út – térkép elkészítése nyomtatott és virtuális formában.
  • Kulturális és baráti szálakkal összefűzni a Kárpátalját körülvevő határ menti falvainkat az által, hogy az Ő művészeik nálunk és mi Őnáluk állítanánk fel műveinket.

Civil szervezet Civil szervezetek Kárpátalján Szervezetek Művészet


Hirdetés