A II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak emlékműve Beregújfaluban

Beregújfalu

Református templom kertje

A II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak emlékműve

Beregújfalu a beregszászi járás keleti csücskében a várostól 16 km távolságra fekszik. A 2001-es népszámlálási adatok szerint Beregújfalunak 2000 lakosa van. Az itt lakók 75 %-a ma is a magyart vallja anyanyelvének.

A község 300 polgára vett részt az első világháborúban. Huszonnyolcan elestek. 1944 novemberében a sztálinisták 139 férfit hurcoltak el a községből, közülük 45-en odahaltak, 20-an a II. világháborúban magyar katonaként elpusztultak.

A II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak emlékműve a beregújfalui református templom kertjében található.

Az emlékművön a II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak névsora olvasható, mely hatvan áldozatot említ.


Emlékmű Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Emlékművek Kárpátalján Sztálini önkény áldozatai Látnivalók Látnivalók Kárpátalján