90202, Beregszász, Kossuth tér 4.

+380 (99) 36 20 171

+380 (63) 49 84 464Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium

Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium

A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tanuló magyar anyanyelvű diákok részére bentlakásos szakkollégium szakmai és tárgyi feltételeinek előteremtése és kialakítása, mely egyrészt szolgálja a diákok tanulmányaik ideje alatt való elhelyezését, másrészt a szakkollégiumi munka révén speciális képzésben részesíti őket, különös tekintettel az interdiszciplináris és a térség felsőoktatásában periférikusnak számító tárgyakra, az államnyelv elsajátítására, a magyar identitástudat, illetve a református világnézet és értékrend megerősödésére, valamint az önálló gondolkodás és cselekvés képességének kialakítására és elsajátítására.

Mindezek megvalósítása érdekében a Beregszászi Református Egyház Beregszászban egy bentlakásos szakkollégium felállítását határozta el.

szakkollégium kollégium kollégiumok Kárpátalján kollégium Beregszászon