Kopjafa a sztálinizmus áldozatainak emlékére, Beregszász

Beregszász

A Sport szálló melletti Munkácsi úti parkban

Kopjafa a sztálinizmus áldozatainak emlékére, Beregszász

2005. november 26-án a politikai üldöztetések és az ukrajnai éhínség áldozatainak emléknapján Beregszászban a Sport szálló melletti Munkácsi úti parkban az UMDSZ kopjafát avatott az áldozatok emlékére.

Együvé tartozásunk bizonysága ez a mai nap, s ez a kopjafa egy újabb emlékhely, ahol rég elveszített szeretteinkre emlékezhetünk, mondta megnyitójában Pirigyi Béla, a BMKSZ elnöke. Pirigyi Béla annak a reményének adott hangot, hogy az államelnök által meghirdetett emléknap az első lépés a bocsánatkérés, a rehabilitálás felé.

Zubánics László az UMDSZ Országos Tanácsának elnöke a sztálini terror áldozatai  mellett azokra a tízmilliókra, becsületes, földjét szerető ukrán földművesre is emlékezett, akiknek akkor kellett éhhalált halniuk, amikor a föld legjobban termett. Mert az akkori hatalom tőkét akart kovácsolni munkájukból: eladta a termést Nyugatra, miközben saját népét az éhhalálba küldte. 1938-39-ben az értelmiség ellen folytattak koncepciós pereket, 1944-ben pedig a kárpátaljai magyar és német férfiakat hurcolták el lágerekbe, ahonnan jelentős részük soha nem térhetett haza szeretteihez. Gondoljunk minden szenvedőre ezen a napon, kérte a szónok.

Komlós Attila református lelkipásztor (Magyarország) a 79. zsoltár alapján hirdette Istennek igéjét. Aki arról is beszélt, hogy a szenvedések ellenére Isten tenyerén hordoz bennünket. Számunkra, az itt maradóknak akkor lesz értelme - az amúgy értelmetlennek tűnő - a mártírok, szenvedők, hősi halottak halálának, ha emlékezünk rájuk, ha soha nem feledjük tetteiket, ha nem engedjük meg, hogy valaha is felüsse a fejét a zsarnokság. A mártírok élete, halála legyen magvetés a mi szívünkben. Ne feledjük őket soha, soha...


Kopjafa Érdekes helyek Érdekes helyek Kárpátalján Érdekes helyek Beregszászon Műemlék Kopjafák Kárpátalján Sztálini önkény áldozatai Látnivalók Látnivalók Kárpátalján Kopjafák Beregszászban Látnivalók Beregszászon Emlékmű Emlékművek Kárpátalján Emlékmű Beregszász