Petőfi út 49.

+380 (312) 71 22 34Tiszaásványi Általános Iskola

A csehszlovák időben és az 1938-as visszacsatolás után a közoktatásügy szolgálatában egy állami népiskola állt, egészen az 1944. október 29-én bekövetkezett sorsfordulóig. Tiszaásványban 1865-ben épült az iskola, mely 1912-ig működött. 1912-1939 között állami népiskola volt, majd ezt követően ismét református népiskola. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek statisztikai adatai szerint a század első évtizedeiben is rövidebb ideig már iskolát működtetett. Miután az egyházközösség eredetileg iskola nélkül alakult meg, vagy a lelkész végezte a tanítói teendőket, vagy a lelkész megbízásából az egyházközösség valamelyik tudalmasabb tagja (Malomka Gábor, özv. Sebők Istvánné) oktatta a tanulókat. 1863-ban gondolnak először arra, hogy iskolaépületet építtessenek, de a kivitelhez  még ekkor hiányzott az anyagi erő. A terv 1865-ben valósult meg azon módosítással, hogy most már nem csak az iskola,  de a tanítói lakás megépítését is elhatározták a szeptember 24-én tartott közgyűlésen, melynek elnöke Kovácsh Károly egyházmegyei ülnök volt, és miután az egyház jelenlegi lelkészének közbenjárásának köszönhetően a tagosító eszenyi közbirtokosok (Jármi András, Szalánczy András, Somjódi, Gróf Forgács) az ásványi tanítói állás megalapítására 6 hold földet kegyesek voltak ajándékozni, és ezzel megszerveztették a tanítói állást.

Ettől kezdve a következők voltak a tanítók:

  • Lisznyai Elek (1866-76, 1876-79-ig nem volt betöltve az állás)
  • Motollai Pál (1879-86)
  • Oláh Kálmán (1886-89)
  • Pazar Kálmán (segédlelkész, 1889- 91)
  • Kovács István (segédlelkész, 1891-94)
  • Szabó István (segédlelkész, 1894-1901)
  • Csomár Béla (segédlelkész, 1901-1909, ill. 1905-től lelkész)

1910-11-ben nem volt tanítás, mert az épület használhatatlanná vált. 1912. szeptember 1- től állami iskola van, melynek első tanítója, aki egyúttal a kántori teendőket is végezte, Somogyi János volt, aki 1919-ben Magyarországra távozott, és azóta nincs az egyháznak énekvezére, bár az államnak a megkötött szerződés értelmében mindenkor olyan református vallású tanítót kellene az iskolához kinevezni, aki a kántori teendőket is ellátja.

1945-től Tiszaásványnak magyar tannyelvű elemi, 1990- től pedig általános iskolája van. Az 1991-92-es tanévben a 97 tanulót 12 pedagógus oktatja. A gyerekek leggyakrabban a csapi vagy az eszenyi magyar középiskolában tanulhatnak tovább.

Az intézményben több mint három évtizedet dolgozott az Ónody-házaspár: Ónody Etela és Ónody Géza. Géza bácsi Betűország című könyvéből tanultak a kárpátaljai magyar elsősök majdnem negyven éven át. Sajnos ő néhány éve hosszú betegség után elhunyt, de emlékét és szellemét tovább őrzi az iskola falán 2004 novemberében elhelyezett emléktábla (állíttatta a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, felajánlotta a kisgejőci Csuka Béla sírkőfaragó mester).

A Tiszaásványi Általános Iskola 1989-ig elemi iskolaként funkcionált. 1990. augusztus 22-én a járási tanács 634. számú rendelete alapján lett átminősítve I-II. fokozatú általános iskolává.

1990. szeptember 1-jén 101 tanuló ült be az 1-9. osztályokba. A tanítás 16 tanárral indult.

Nap Time slot Hozzászólás
hétfő: 7:00-16:00
kedd: 7:00-16:00
szerda: 7:00-16:00
csütörtök: 7:00-16:00
péntek: 7:00-16:00
Általános iskola Tanintézmények Kárpátalján Magyar nyelvű tanintézmény Kárpátalja Oktatási intézmény Kárpátalja Általános iskolák Kárpátalján Iskolák Kárpátalján Magyar nyelvű tanintézmények Kárpátalján