Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium

Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium

Az Ortutay Elemér Szakkollégium célja, hogy a főiskolai hallgatók számára biztosítsa azt a minőségi – szellemi, lelki, fizikai – környezetet, mely elősegíti emberi növekedésüket, szakmai elmélyülésüket, szélesebb körű tájékozottságukat a műveltségek területén. Törekvésünk, hogy segítsük hallgatóink tehetségének kibontakozását a kárpátaljai társadalom javára.

Küldetésünk, hogy hallgatóink keresztény értékrend szerint élő, képességeikkel élni tudó értelmiségiekké, másokért élő emberekké váljanak.

Legfontosabb szempontunk a keresztény emberképen alapuló személyiség kimunkálásának az elősegítése az egyház, a nemzet és a társadalom számára.

Kiemelt célunk, hogy a szakkollégisták számára a görögkatolikus lelkiséget mélyebben megismertessük, más felekezetűek számára pedig hitelesen bemutassuk.

Eszményeink a szolidaritás, az értelmi és a lelki képzés, a szaktudás erősítése, a közösségi életvitel, a társadalmi érzékenység, a görögkatolikus egyházi hagyomány megélése, nyitottság a történelmi egyházak hagyománya iránt. Hisszük, hogy a közösség a mély emberi kapcsolatok kialakulásának és ápolásának is a helye.

Névadónk, Dr. Ortutay Elemér, görögkatolikus pap volt, aki Beregszász szülötte. Szülővárosában járt gimnáziumba. Tanult az Ungvári Papnevelő Intézetben, majd Olmützben, majd ezt követően teológiai doktor lett Budapesten.

Volt gimnáziumi- és teológiai tanár, cserkészparancsnok és székesegyházi káplán.

A kommunizmus idején hitvallóként átélte a Gulágot, majd kétkezi munkásként dolgozott. Egyszemélyes teológiaként az illegalitásban is képezte a papokat.

Lelkiségének gyöngyszeme: „Szülőföldünk, Kárpátalja, gazdag és csodálatos föld. Ez a terület nem néhány, egykori vármegye, de összekötő és határkő Kelet és Nyugat között… Ezt a földet nemcsak a természet, a Tisza és a tiszta levegő táplálja, de e föld népének…, azaz a föld hőseinek, hitvallóinak, vértanúinak, tudósainak példája, alázatos, munkás élete, munkája és vére termékenyítette meg.”

kollégium szakkollégium kollégiumok Kárpátalján kollégium Beregszászon Katolikus oktatás

Hirdetés