Apáczai Csere János Könyvtár

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.Apáczai Csere János Könyvtár

Az Apáczai Csere János Könyvtár a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Információs Központjának egyik alkotó egysége a Puskás Tivadar Informatikai Központtal együtt.

Alaptevékenységünk a fenntartó által meghatározott feladatok szerint:

  1. Az Apáczai Csere János Könyvtár a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktató, nevelő és kutató munkáját segítő tudományos intézmény, korlátozottan nyilvános könyvtár.
  2. A könyvtár a Főiskola Információs Központjának egyik szervezeti egysége.
  3. Feladata a főiskola munkájának szakirodalommal és szakirodalmi információval való támogatása, az oktatók, hallgatók és az intézmény kutatói könyvtári igényeinek kielégítése.
  4. A könyvtár a főiskola kulturális rendezvényeinek befogadója, térbiztosítója.
  5. A médiatár segítségével multimédiás foglalkozások lebonyolítását teszi lehetővé úgy az előadók, mint a hallgatók számára.
  6. A könyvtár gyűjtőköri feladatkört is ellát:

·    a Kárpátalján,

·    illetve a Kárpátaljáról máshol kiadott dokumentumok terén.

A könyvtár feladataiból következően bibliográfiai és dokumentációs tevékenységet is folytat.


Könyvtár Könyvtár Kárpátalján Könyvtár Beregszászon


Hirdetés